(placeholder)

Predavanja s pitanjima i odgovorima

DE / DK / EN / ES / FR / HR / HU / IT / SL

Na ovoj ćemo stranici objavljivati tekstove senseija Yoshigasakija. Većina tekstova je prevedena na razne jezike.

Japanska kultura je dostupna na sljedećim jezicima:

Dansk / Deutsch / English / Español / Français / Hrvatski / Italiano / Magyar / Slovenščina

Ki trening je dostupan na sljedećim jezicima:

Dansk / Deutsch / English / Español / Français / Hrvatski / Italiano / Magyar / Slovenščina

Aiki Taiso je dostupan na sljedećim jezicima:

Dansk / Deutsch / English / Español / Français / Hrvatski / Italiano / Magyar / Slovenščina

Aikido tehnike su dostupne na ovom jeziku:

Dansk / Deutsch / English / Español / Français / Hrvatski / Italiano / Magyar / Slovenščina

Misogi je dostupan na sljedećim jezicima:

Dansk / Deutsch / English / Español / Français / Hrvatski / Italiano / Magyar / Slovenščina

Aikido u stvarnom životu je dostupan na sljedećim jezicima:

Dansk / Deutsch / English / Español / Français / Hrvatski / Italiano / Magyar / Slovenščina

Svijet je dostupan na sljedećim jezicima::

Deutsch / English / Español / Français / Hrvatski / Italiano / Magyar / Slovenščina