(placeholder)

Foredrag med spørgsmål & svar

DE / DK / EN / ES / FR / HR / HU / IT / SL

Ki træning

Sidste bedømmelse


Når jeg ser TV, lægger jeg mærke til at journalister og politikkere prøver at bedømme, om hvad regeringen gjorde var godt/korrekt eller dårligt/forkert


Hvis du vil prøve at bedømme hvad du har gjort i dit liv, er det sædvanlig vis umuligt at vide om du lykkedes eller ej. Selvfølgeligt begik du fejl, men du vil ikke kunne bedømme om hvad du gjorde i visse perioder i dit liv var korrekt eller forkert.


Regeringen laver nogle gange/ofte fejl, men det er umuligt at bedømme hvad den gjorde i en bestemt periode, som en måned, et år etc. Du kan studere verdenshistorien og du vil se, at det er umuligt at bedømme de forskellige regeringer, borset fra at sige, at slå ihjel uden berettigelse er forkert. Men siden at næsten alle regeringer slog ihjel helt unødvendigt, kan det ikke bruges til at bedømme. Hvis du er interesseret, så studer verdenshistorien meget dedikeret.


Gammel visdom siger, at kun Gud kan dømme, og at selv Gud kun kan dømme på den sidste dag.


Så det vi skal gøre er, at forestille os fremtiden og at skabe fremtiden hele tiden. Du vil naturligt forestille dig fortiden ,for at kunne forestille dig fremtiden.


Det er meget vigtigt at forstå, at fortiden også er en forestilling. Selvfølgeligt er der nogle unægtelige fakta i fortiden, men vi integrerer altid de fakta når vi forestiller os hele fortiden . Ingen kan sige at hans/hendes forestilling om fortiden er absolut eller korrekt.


Alle forestiller sig fremtiden, for at kunne skabe sig sin egen fremtid. Alle burde forestille sig forskelligt. Derfor er det nytteløst at diskutere med eller konsultere andre. Du kan lære fra andres forestillinger, for at forbedre din forestilling, uden at kritisere eller bedømme andre.


1. Maj 2020

Kalligrafi af Shin Watanabe Sensei

Flod

Objective and Subjective


Der eksisterer en udbredt ide om, at du skal lære at blive objektiv. Dette er en meget europæisk ide, for eksempel er der ingen i Japan der interesserer sig for det. Jeg antager at det er fordi Kristendommen kontrollerede alt i Europa, og derfor måtte folk bruge videnskab for at kæmpe imod dette. Videnskab er baseret på objektivitet. Pga at der ikke var nogen dominerende religion i Japan, behøvede folk ikke at kæmpe imod religion i Japan, og er derfor ikke interesserede i at være objektive.


Jeg mener at europæere burde lære hvordan man er subjektiv. At være subjektiv betyder ikke at være følelses betonet, eller snæversynet. Jeg ser Dig. Jeg er subjekt, og du er objekt. Så hvis jeg vil forstå dig, så skal jeg være objektiv, og jeg må være subjektiv for at forstå mig selv.


”Et fleksibelt sind”, er et begreb fra den objektive verden, fremmest fra psykologi. Hvis jeg ser på en sten og noget bomuld, så kan jeg se at stenen er hård, og bomulden blød. Men en sten ved ikke at den er hård. Bomuld ved ikke at det er blødt. Jeg ved ikke om mit sind er fleksibelt er stift. Jeg kan se om dit sind er fleksibelt eller stift.


”Frihed” er også et begreb fra den objektive verden. De fleste Europæere syntes at Europa er frit. Amerikanere syntes at USA er et frit land.


Hvis du tænker og lever ligesom alle andre, syntes du at du er fri fordi du ikke møder nogen konflikt. Men det øjeblik du begynder at tænke anderledes, eller leve på anderledes måde, så vil du opdage meget modstand i Europa og USA, og du vil sige at der ikke er frihed. Så længe at der ikke er konflikt eller modstand, ved du ikke om du er fri eller ikke er det.


Når du lever uden nogen konflikt inde i dit sind og din krop, ved du ikke om du er fri eller ej. Med hensyn til verdenen uden for dig, så prøver du altid at forstå verdenen, og leve i den, så der er aldrig en mental konflikt i dit liv. Så ”et frit sind” er noget vrøvl.


Når du ser dig selv, er der ingen konflikt. Det er det hele. Dette er at være subjektiv.13. April 2020


Kaligrafi af Mihoko Watanabe Sensei

Do

Kenko Taiso med Jo8. april 2020

Ki Breathing & Seizaho


4. april 2020

Kenko Taiso (健康体操)31. matrs 2020

Lad være med at udtrykke dig, men kommuniker i stedet.


Lad være med at udtrykke dig, men kommuniker i stedet.


De fleste mennesker tænker kun på at udtrykke sig til andre. Men i så fald skaber udtrykket ikke kommunikation.

Det er forskellen på mennesker og dyr. Dyrs adfærd er baseret på instinkter, mens menneskers adfærd er baseret på forestillingsevne og uddannelse. Dyresprog er skabt for at kommunikere, og er derfor en del af deres instinkter.


Menneskesprog er udviklet som en måde at udtrykke sig på, derfor skal de læres fra forældre. Mennesker udvikler deres forestillings evne igennem at lære sprog, og må derfor lære et korrekt sprog for at kunne kommunikere med andre.


Dette er uddannelses første skridt.

Efter endt skole uddannelse skal du fortsætte med at udvikle både din forestillings evne og dit sprog.


Du må definere meningen af ethvert ord du bruger, og også skabe nye ord eller nye definitioner, for fortsat at udvikle din forestillings evne. Derfor har du ret til at definere de ord du bruger, og eventuelt skabe nye ord.


Fordi mennesker kan forestille sig, så skal du lære at udtrykke dig selv inden i dig selv, uden at udtrykke dig ud af til.


25. marts 2020

Stilhedens styrke


Stilhed gør din krop stærk. Men, du må forstå forskellen imellem terapi og Ki praksis.

Når du har et problem, så har du mange tanker og emotioner der forstyrrer og skader din krop.

Når du du så taler om dine problemer, slapper din krop af, og stopper med at tage skade, selvom din krop faktisk bliver svag af at du taler. Dette er grundlaget for alle slags medicin, samt fysio/psykoterapi. Det gør din krop svagere, men hjælper dig med at komme af med den skade der sker på din krop.

Et typisk eksempel er kemoterapi imod cancer, men faktisk gør al terapi og behandling din krop svagere. Nogen former mindre, andre meget.

Ki træning er ikke terapi i den forstand, at første prioriteten er, at sørge for at din krop er så stærk som mulig. Derfor taler du aldrig om dine problemer.

Stilhed gør din krop stærk. Men det er muligt at dine tanker og emotioner kan skade din krop, så derfor bør du have en trænings mentalitet med fokus på at gøre dig stærkere ved at udholde trængsler. Din sind bør naturligvis være stærkt for at gøre dette.

Yamaoka Tessyu var samurai, og nok en af de sidste Zen mestre. Efter ham er det ikke sikkert at der var andre ægte Zen mestre i Japan. Han havde en søn, men han satte ham ikke til at praktisere Zen, fordi han ikke var stærk nok, sagde han. Istedet fandt han ham et arbejde som gartner i den kejserlige have i Tokyo.

Alle former for træning kræver en del styrke i krop og sind. Jeg finder på trænings metoder som kræver et minimum af styrke, men du må ikke glemme at du altid har brug for en vis styrke for at kunne træne dig selv.

Hvordan kan du undgå at dine tanker og emotioner skader din krop? Det er ved at se din krop.

25. marts 2020


Kalligrafi af Shin Watanabe Sensei

Ki