(placeholder)

Predavanja s pitanjima i odgovorima

DE / DK / EN / ES / FR / HR / HU / IT / SL

Aiki Taiso

Aiki Taiso (合氣体操)

Ovo je namijenjeno kao pomoć pri vježbanju.S obzirom da je video iz 2009., u međuvremenu je bilo usavršavanja. Ako ste upoznati s njima, vježbajte imajući ih na umu.4. travnja 2020.

Tegatana (手刀)

Tegatana je tipična tehnika koja potječe iz samurajske tradicije, ali većina učitelja aikida ne zna je izvesti.


Formirajte ruku i šaku u snažan i stabilan odnos.

Najprije stavite lakat na stol kako bi bio nepomičan.

Zatim uočite kako možete micati šaku prema malom prstu ili prema palcu.


Pomaknite je maksimalno prema palcu.


Zatim okrenite ruku bez pomicanja lakta.


Ruka je dio vašeg tijela između lakta i ručnog zgloba.


Sada ste postigli pravilnu formu tegatane.


25. ožujka 2020.