(placeholder)

Predavanja s pitanjima i odgovorima

DE / DK / EN / ES / FR / HR / HU / IT / SL

Ukemi

Ukemi (受身)

Većina učitelja aikida podučava samo ukemi za potrebe vježbanja aikida u dođu. To nije naročito korisno u stvarnom životu, a nije ni dobar način podučavanja ukemija.


Najprije bi trebalo vježbati ukemi koji je primjenjiv u stvarnom životu, a zatim ukemi za aikido.


8. travnja 2020.